Teknikhörnan 2 – Hur man monterar sidvagnen

När det gäller den mekaniska monteringen skall man alltid se till att den görs med hög kvalitet och ordentliga fästen. Detta är avgörande ur säkerhetssynpunkt. Normalt använder man fyra fästpunkter; två övre och två undre. Längst ned på denna sida finns ett bildgalleri med bilder på exempel på hur det kan se ut. Observera att detta endast är exempel, det finns många olika tänkbara lösningar.

  1. Den främre, övre fästpunkten kan se ut på olika sätt beroende på vilken ramtyp motorcykeln har. På en enkel, främre ram bör man placera fästen så högt upp som möjligt för att få bästa stabilitet och största möjliga utrymme för framhjulets fjädringsrörelser. På en främre ram av dubbelrörstyp bör man, för att få största möjliga stabilitet, använda ett fäste som appliceras på bägge ramrören. Alternativt kan man använda det mellanrör som brukar finnas på denna ramtyp strax under styrhuvudet. En del MC-ramar saknar främre ramrör, till exempel BMW K-serien och Honda CX500. På en sådan ramkonstruktion måste man använda specialfästen. Konsultera sidvagnsleverantören för råd och anvisningar.
  2. Den främre, nedre fästpunkten består vanligtvis av en enkel klammer runt ramröret vid motorfästet, eventuellt kompletterat med en plåt för att få fritt utrymme kring fästpunkten. På en del motorcyklar är det möjligt att sätta en så kallad ”eye-bolt” på främre, nedre motorfästet.
  3. Den övre, bakre fästpunkten är lämpligen en plats på huvudramen under sadeln eller vid övre stötdämparfästet. Fästet måste sitta på huvudramen, inte på de tunna rör som tjänstgör som sadelbrygga på vissa motorcyklar. Tänk också på att denna fästpunkt kan inkräkta på förarens eller passagerarens benutrymme.
  4. Det nedre, bakre fästet kan placeras någonstans mellan svingens infästning och passagerarens fotpinne. Även här är det viktigt att fästet sitter på huvudramen och inte på de tunna rör som normalt bara håller upp avgassystem eller passagerarfotpinnar. Många gånger kan det vara nödvändigt att tillverka fästen bestående av grova plattjärn, vilka bultas på två ställen på ramen och i sin tur tjänstgör som sidovagnsfästen. De båda nedre fästpunkterna, den främre och den bakre, kan åstadkommas med hjälp av ett längre rör som löper parallellt med motorcykelns nedre ramrör och bultas fast på detta på ett flertal ställen.

De olika lösningarna kan vara många men man måste hela tiden ha klart för sig att fästpunkterna måste klara av att ta upp stora belastningar och att allt arbete och material måste hålla högsta kvalitet för att uppfylla säkerhetskraven. Normalt tillhandahåller de flesta sidvagnstillverkare fästsatser till olika motorcykelmodeller där fästpunkterna redan är givna.

Sidvagnen ska monteras så att den står vågrätt på ett jämnt underlag. I och med detta får vagnen 90° vinkel till vägbanan. För att kompensera tendenserna hos sidvagnens front att doppa i vänsterkurvor höjs i regel sidvagnens nos med 3 centimeter i förhållande till vagnens bakdel.

Sidvagnsinfästningar - exempel

 

Föregående tips
Nästa tips