Om klubben

Under den här menyrubriker hittar du lite information om själva klubben, Svenska Sidvagnsklubben SVEA.

Först och främst hittar du information om vår medlemstidning Sidvagnen, och den informationen hittar du här.

Vill du veta mer om vår bakgrund, så hittar du information om vår historia här.

Klubbens stadgar, samt även mötesprotokoll från åtminstone de senaste åren hittar du här.