Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta Svenska Sidvagnsklubben SVEA om du undrar något! Vem du ska kontakta beror dock lite på vad det är du vill veta. Oftast är det väl någon i styrelsen som man vill kontakta, och då går du in på den här länken för att få mer information om vem inom styrelsen som har ansvar för vad. Du hittar naturligtvis också kontaktinformation där, både postadress, telefon och epostadress.

Om du har Facebook går det också bra att kontakta oss där. Klicka in dig på den här länken och skriv till oss där. Mycket av den löpande informationen sker där.

Om du istället vill lämna synpunkter på själva hemsidan, så släng iväg ett e-post till webmastern på tommy.ivarsson.