Jumbo Run

Många kanske har hört uttrycket Jumbo Run utan att lägga det på minnet eller fundera över vad det kan vara. Man kan säga att Jumbo Run är det viktigaste som Svenska Sidvagnsklubben SVEA gör gentemot samhället. Blir du nyfiken nu? Läs vidare!

Till att börja med så hittar du de senaste nyheterna om Jumbo Run här.

Men vad är då Jumbo Run?
Jumbo run är en helgträff som arrangeras av Svenska Sidvagnsklubben SVEA och Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) för föreningarnas medlemmar. Arrangemanget bygger helt och hållet på ideella arbetsinsatser. Från början gick det till så att Sidvagnsklubben anordnade en veckoslutsträff vid ett hem för utvecklingsstörda. Hemmet bjöd på mat och dryck medan Sidvagnsklubbens medlemmar bjöd på en ca 10 mil lång åktur i sidvagnarna. Idag körs det i något annorlunda form, men grundkonceptet är detsamma. Jumbo Run är en social aktivitet till stor glädje för både Sidvagnsklubbens och FUB:s medlemmar. Vi sidvagnsåkare får dela med oss av vår hobby och fritidsverksamhet till en medmänniska, som i sin tur får en upplevelse som ofta beskrivs som en riktig höjdpunkt i deras liv. Frågan är om inte passagerarnas glädje ger oss mer tillbaka. Har man en gång deltagit i ett Jumbo run vill man inte gärna undvara den glädjen.

Jumbo Run ”uppfanns” av en engelsman som heter David Cooper. Hans idé var att vi skulle låta handikappade barn få njuta av en dag i naturen på ett annorlunda sätt, som passagerare i en sidvagn. Från sidvagnen upplever man motorcykelåkandets tjusning, närheten till naturen, på ett tryggt och säkert sätt. En sådan utflykt visade sig också vara god propaganda för touringmotorcyklismen, en motvikt till den allmänt utbredda uppfattningen att alla motorcyklister i första hand är fart och oljudsmarodörer. Från ursprungslandet har Jumbo Run spridit sig till Holland, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark och Finland. Till träffarna kommer deltagande ekipage från många fler länder. Ofta ses också svenska ekipage på de andra ländernas arrangemang.

Mer historia kring Jumbo Run – både den historiska bakgrunden och utvecklingen i Sverige – hittar du här. Och tveka inte att kontakta oss om du vill bidra på något sätt till nästa Jumbo Run!