Klubbens historia

Svenska Sidvagnsklubben SVEA bildades som en intresseorganisation för ägare och de som är intresserade av sidvagnsekipage. Klubbens syfte har hela tiden varit att bevaka medlemmarnas intressen och att bearbeta myndigheter och organisationer som genom sin verksamhet påverkar medlemmarnas villkor som sidvagnsägare. Som exempel kan nämnas medverkan vid slopandet av tjänsteviktbegränsningen av 400 kg.

Klubben bildade efter många år en styrelse efter att tidigare haft president samt personer med olika ansvarsområden. I klubbens namn arrangeras under året ett varierande antal träffar för medlemmarna. I början av augusti arrangeras årligen det Svenska Internationella Jumbo Run. Det är en träff där man tillsammans med i första hand FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi träffas en helg och bjuder de handikappade på en heldagsutflykt i sidvagnarna. En träff som knyter kontakter mellan grupper som kanske normalt inte umgås och skapar minnen för livet.

Jumbo Run arrangeras även av klubbens systerklubbar runt om i Europa. Bland deltagarna på ett Jumbo Run syns ofta ekipage från andra länder. Svenska Sidvagnsklubben SVEA är en klubb som är medlem i Federation of Sidecar Clubs, FOSC. FOSC är en paraplyorganisation som har sitt säte i England och där organiserar ett antal olika sidvagnsklubbar. I Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Belgien, Holland, Frankrike, USA och Canada finns det nationella sidvagnsklubbar, vilka även är medlemmar i FOSC.

Svenska Sidvagnsklubben SVEA består numera av det som tidigare var två olika klubbar, Svenska Sidvagnsklubben (SSK) och SidvagnsEntusiasterna (SVEA). 2006 slogs de två klubbarna samman för att gemensamt kunna bevaka de intressen som alla sidvagnsåkare har. Sammanslagningen var en viktig del av det som numera är Sveriges enda sidvagnsklubb, och en ny logga togs fram, som innehåller element från båda klubbarnas gamla loggor. Även nämnet är naturligtvis en sammanslagning av de två olika klubbarnas namn.

Det som tidigare var Svenska Sidvagnsklubben (SSK) hade en medlemstidning som hette Bulletinen, eller ”Bullen”. I Bullen kunde medlemmarna utbyta erfarenheter och tips, delge andra medlemmar sina upplevelser från semestrar m.m. Den innehåller även det eminenta ”Skrivarpriset”, som är ett vandringspris sedan många år. Motsvarande funktion fylls numera av tidningen Sidvagnen.

Här redovisas ett sammandrag för varje år som SSK fanns till, fram till sammanslagningen med SVEA. När det gäller SVEAs historik finns inte lika mycket (till stor del eftersom SVEA inte fanns under lika lång tid). Det som finns nedskrivet finns här.