Bli medlem

Att bli medlem i Svenska Sidvagnsklubben SVEA är enkelt

För 2024 är medlemsavgiften 200, men från och med 2025 är den höjd till 250 kr per år. Avgift som betalas in efter 15/9 gäller för nästkommande år.

Avgiften gäller för en familj. Det kostar alltså inte mer att låta eventuella respektive samt barn vara medlem!

Sätt in 200/250 kr på klubbens bankgiro, 420-4251, och ange för- och efternamn samt reg.-nr på ekipaget. Skicka sedan ett mail till medlemsansvarig (manika.sager@sidvagn.se) med följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Födelsedata (ååmmdd-xxxx)
 • SMC-nummer (om du är medlem i SMC)
 • Telefonnummer (och/eller mobilnummer)
 • Epost-adress
 • Modell-beteckning, reg.nr och årsmodell för MCn som du har sidvagnen på
 • Modell-beteckning på sidvagnen

Medlemsuppgifterna kommer att delas genom klubben via matrikel och delvis via hemsida (förtroendevalda).
De som önskar vara anonyma men ändå medlem meddelar detta till styrelsen.

När betalningen med tillhörande information har noterats av kassören så skickar vi ut information till dig via eposten. Välkommen!

Varför ska jag vara medlem i klubben?

 • Svenska Sidvagnsklubben SVEA är en ideell klubb som vänder sig i första hand till sidvagnsåkare men även till dem som har haft en eller bara är intresserade av sidvagnar.
 • Vi inbjuder till gemensamma träffar där vi i huvudsak gör en samhällstjänst genom att erbjuda funktionshindrade en åktur i våra sidvagnar. Men det förekommer även andra träffar i klubben.
 • Vi förmedlar kontakter med utländska sidvagnsklubbar men framför allt att bevaka alla nya lagar och regler som Riksdag och Regering hittar på för att försvåra för oss när det gäller registrering och besiktning av våra fordon.

Vad får du mer för din medlemsavgift?

 • Svenska Sidvagnsklubben SVEA har en hemsida www.sidvagn.se som kostar pengar att finnas till på som måste finansieras av vår medlemsavgift. Där kan just du hjälpa till.
 • Vi har en klubbtidning som heter ”Sidvagnen” och utkommer 2 ggr om året. Det finns många kostnader som klubben har bl.a. papper och tryckningen av tidningen som ska finansieras. Samt kuvert och porto för att du ska kunna få den hem i brevlådan.
 • Vi har även andra omkostnader som banderoller, klistermärken, flaggor, m.m. med vår logga så vi kan marknadsföra oss för allmänheten om att vi finns och vad vi gör.

Din medlemsavgift är viktig för oss och du betalar 70 öre om dagen för att sponsra vår verksamhet. Tusen tack för att du stannar kvar som medlem även om du skulle sälja ditt ekipage.