Stadgar och protokoll

På den här sidan redovisas Svenska Sidvagnsklubben SVEAs stadgar samt de protokoll som för närvarande finns tillgängliga. Längst upp finns stadgarna, och sedan kommer mötesprotokollen årsvis i bakåtgående ordning. Dokumenten ligger upplagda som pdf-filer, så man behöver en pdf-läsare för att kunna läsa dem. Om detta är ett problem, hör av er till webbmaster så löser vi det!

Stadgar
Svenska Sidvagnsklubbens stadgar fastställdes vid årsmötet den 17 juni 2006, och ändrades vid årsmötet den 25 maj 2019. Du hittar stadgarna här: 2019-05-25 – Stadgar

Mötesprotokoll 2023

På den här sidan redovisas Svenska Sidvagnsklubben SVEAs stadgar samt de protokoll som för närvarande finns tillgängliga. Längst upp finns stadgarna, och sedan kommer mötesprotokollen årsvis i bakåtgående ordning. Dokumenten ligger upplagda som pdf-filer, så man behöver en pdf-läsare för att kunna läsa dem. Om detta är ett problem, hör av er till webbmaster så löser vi det!

Stadgar
Svenska Sidvagnsklubbens stadgar fastställdes vid årsmötet den 17 juni 2006, och ändrades vid årsmötet den 25 maj 2019. Du hittar stadgarna här: 2019-05-25 – Stadgar

Mötesprotokoll 2023

På den här sidan redovisas Svenska Sidvagnsklubben SVEAs stadgar samt de protokoll som för närvarande finns tillgängliga. Längst upp finns stadgarna, och sedan kommer mötesprotokollen årsvis i bakåtgående ordning. Dokumenten ligger upplagda som pdf-filer, så man behöver en pdf-läsare för att kunna läsa dem. Om detta är ett problem, hör av er till webbmaster så löser vi det!

Stadgar
Svenska Sidvagnsklubbens stadgar fastställdes vid årsmötet den 17 juni 2006, och ändrades vid årsmötet den 25 maj 2019. Du hittar stadgarna här: 2019-05-25 – Stadgar

Mötesprotokoll 2023

2023-08-12 -Styrelsemöte

2023-06-17 – Konstituerande styrelsemöte

2023-06-17 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2022

2022-05-28 – Konstituerande styrelsemöte

2022-05-28 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2021

2021-05-29 – Konstituerande styrelsemöte

2021-05-29 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2020

Mötesprotokoll 2019

2019-08-03 -Styrelsemöte
2019-05-25 – Konstituerande styrelsemöte
2019-05-25 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2018

2018-08-11 -styrelsemöte
2018-05-26 – Konstituerande styrelsemöte
2018-05-26 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2017
2017-08-12 – Styrelsemöte
2017-06-17 – Konstituerande styrelsemöte
2017-06-17 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2016
2016-06-16 – Konstituerande styrelsemöte
2016-06-16 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2015
2015-08-08 – Styrelsemöte
2015-06-13 – Konstituerande styrelsemöte
2015-06-13 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2014
2014-06-14 – Konstituerande styrelsemöte
2014-06-14 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2013
2013-08-10 – Styrelsemöte
2013-06-15 – Konstituerande styrelsemöte
2013-06-15 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2012
2012-08-25 – Styrelsemöte
2012-06-16 – Konstituerande styrelsemöte
2012-06-16 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2011
2011-08-06 – Styrelsemöte
2011-06-18 – Konstituerande styrelsemöte
2011-06-18 – Årsmote

Mötesprotokoll 2010
2010-06-19 – Konstituerande styrelsemöte
2010-06-19 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2009
2009-06-13 – Konstituerande styrelsemöte
2009-06-13 – Årsmote

Mötesprotokoll 2008
2008-08-15 – Styrelsemöte
2008-06-14 – Konstituerande styrelsemöte
2008-06-14 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2007
2007-08-11 – Styrelsemöte
2007-06-16 – Konstituerande styrelsemöte
2007-06-16 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2006
2006-08-12 – Styrelsemöte
2006-06-17 – Konstituerande styrelsemöte
2006-06-17 – Årsmöte SSK-SVEA
2006-06-17 – Årsmöte SVEA
2006-06-17 – Årsmöte SSK
2006-04-01 – Extra årsmöte SVEA
2006-01-14 – Styrelsemöte SVEA

Mötesprotokoll 2005
2005-08-13 – Styrelsemöte
2005-06-04 – Konstituerande styrelsemöte
2005-06-04 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2004
2004-06-12 – Konstituerande styrelsemöte
2004-06-12 – Årsmöte

2022-05-28 – Konstituerande styrelsemöte

2022-05-28 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2022

2022-05-28 – Konstituerande styrelsemöte

2022-05-28 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2021

2021-05-29 – Konstituerande styrelsemöte

2021-05-29 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2020

Mötesprotokoll 2019

2019-08-03 -Styrelsemöte
2019-05-25 – Konstituerande styrelsemöte
2019-05-25 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2018

2018-08-11 -styrelsemöte
2018-05-26 – Konstituerande styrelsemöte
2018-05-26 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2017
2017-08-12 – Styrelsemöte
2017-06-17 – Konstituerande styrelsemöte
2017-06-17 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2016
2016-06-16 – Konstituerande styrelsemöte
2016-06-16 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2015
2015-08-08 – Styrelsemöte
2015-06-13 – Konstituerande styrelsemöte
2015-06-13 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2014
2014-06-14 – Konstituerande styrelsemöte
2014-06-14 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2013
2013-08-10 – Styrelsemöte
2013-06-15 – Konstituerande styrelsemöte
2013-06-15 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2012
2012-08-25 – Styrelsemöte
2012-06-16 – Konstituerande styrelsemöte
2012-06-16 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2011
2011-08-06 – Styrelsemöte
2011-06-18 – Konstituerande styrelsemöte
2011-06-18 – Årsmote

Mötesprotokoll 2010
2010-06-19 – Konstituerande styrelsemöte
2010-06-19 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2009
2009-06-13 – Konstituerande styrelsemöte
2009-06-13 – Årsmote

Mötesprotokoll 2008
2008-08-15 – Styrelsemöte
2008-06-14 – Konstituerande styrelsemöte
2008-06-14 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2007
2007-08-11 – Styrelsemöte
2007-06-16 – Konstituerande styrelsemöte
2007-06-16 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2006
2006-08-12 – Styrelsemöte
2006-06-17 – Konstituerande styrelsemöte
2006-06-17 – Årsmöte SSK-SVEA
2006-06-17 – Årsmöte SVEA
2006-06-17 – Årsmöte SSK
2006-04-01 – Extra årsmöte SVEA
2006-01-14 – Styrelsemöte SVEA

Mötesprotokoll 2005
2005-08-13 – Styrelsemöte
2005-06-04 – Konstituerande styrelsemöte
2005-06-04 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2004
2004-06-12 – Konstituerande styrelsemöte
2004-06-12 – Årsmöte

2022-05-28 – Konstituerande styrelsemöte

2022-05-28 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2022

2022-05-28 – Konstituerande styrelsemöte

2022-05-28 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2021

2021-05-29 – Konstituerande styrelsemöte

2021-05-29 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2020

Mötesprotokoll 2019

2019-08-03 -Styrelsemöte
2019-05-25 – Konstituerande styrelsemöte
2019-05-25 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2018

2018-08-11 -styrelsemöte
2018-05-26 – Konstituerande styrelsemöte
2018-05-26 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2017
2017-08-12 – Styrelsemöte
2017-06-17 – Konstituerande styrelsemöte
2017-06-17 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2016
2016-06-16 – Konstituerande styrelsemöte
2016-06-16 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2015
2015-08-08 – Styrelsemöte
2015-06-13 – Konstituerande styrelsemöte
2015-06-13 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2014
2014-06-14 – Konstituerande styrelsemöte
2014-06-14 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2013
2013-08-10 – Styrelsemöte
2013-06-15 – Konstituerande styrelsemöte
2013-06-15 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2012
2012-08-25 – Styrelsemöte
2012-06-16 – Konstituerande styrelsemöte
2012-06-16 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2011
2011-08-06 – Styrelsemöte
2011-06-18 – Konstituerande styrelsemöte
2011-06-18 – Årsmote

Mötesprotokoll 2010
2010-06-19 – Konstituerande styrelsemöte
2010-06-19 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2009
2009-06-13 – Konstituerande styrelsemöte
2009-06-13 – Årsmote

Mötesprotokoll 2008
2008-08-15 – Styrelsemöte
2008-06-14 – Konstituerande styrelsemöte
2008-06-14 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2007
2007-08-11 – Styrelsemöte
2007-06-16 – Konstituerande styrelsemöte
2007-06-16 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2006
2006-08-12 – Styrelsemöte
2006-06-17 – Konstituerande styrelsemöte
2006-06-17 – Årsmöte SSK-SVEA
2006-06-17 – Årsmöte SVEA
2006-06-17 – Årsmöte SSK
2006-04-01 – Extra årsmöte SVEA
2006-01-14 – Styrelsemöte SVEA

Mötesprotokoll 2005
2005-08-13 – Styrelsemöte
2005-06-04 – Konstituerande styrelsemöte
2005-06-04 – Årsmöte

Mötesprotokoll 2004
2004-06-12 – Konstituerande styrelsemöte
2004-06-12 – Årsmöte