Tidningen Sidvagnen

Sidvagnen är en medlemstidning som startade 1967 och vars syfte hela tiden har varit att informera medlemmarna om nyheter och regler och vara en nyhetsupplaga om vad det finns att tillgå på marknaden vad det gäller nytt och begagnat. Sidvagnen hette från början Bulletinen, men fick 2006 sitt nuvarande namn.

Kopplat till Sidvagnen har klubben också ett skrivarpris, ett pris som ges till en medlem som i text väl har lyckats belysa klubben som en betydande kontaktklubb för sidvagnsägare. Läs mer om skrivarpriset här: Länk till Skrivarpriset

Sidvagnen utkommer 2 gånger om året. Utgivning sker normalt sett vid månadsskiftet april/maj samt månadsskiftet oktober/november.

Material som ska med i tidningen ska vara hos redaktören senast 1 april respektive 1 oktober för att det säkert ska komma med. Vi ni ha med material i tidningen så skickar ni det till de kontaktuppgifter som framgår längst ner på den här sidan. Det bästa är om ni kan maila ert material. Bilder mottages tacksamt, och digitala bilder ska helst vara i högsta möjliga upplösning.

Det är gratis för medlemmar att annonsera i tidningen, och bild tas med om plats finns. Redaktören avgör det bästa för tidningen. För icke medlemmar som vill annonsera i tidningen så kostar det 50:-/införandet och då gäller det radannons. För införande av bilder avgör redaktören priset för införandet.

Om du inte har fått ett nummer av Sidvagnen som du känner att du borde ha fått, så är det bara att kontakta redaktören så går det säkert att ordna.

Sidvagnen
c/o Månika Sager
Tvärredsvägen 24, Stavared
523 94 Tvärred
Mobil: 0763-940806

E-post: manika.sager@sidvagn.se