Teknikhörnan 7 – Övningar

Avsikten med följande övningar är att man tränar på ett moment tills dess man känner att det sitter i ryggmärgen, därefter går man över till nästföljande. Efter en sådan genomgång av samtliga övningsmoment bör man ha fått en så pass god kännedom om hur ekipaget fungerar att man på ett säkert och betryggande sätt kan hantera de vanligast förekommande situationer i trafiken som man kan ställas inför.

Vill du kunna hantera ditt fordon på ett enkelt och säkert sätt så finns det bara en väg att gå och det är genom övning!


Föregående tips