SSK historik

Nedan redovisas historiken för det som förr hette Svenska Sidvagnsklubben (SSK). För att komma till huvudsidan för klubbens historia, välj ”Om klubben” och klicka på ”Klubbens historia” i menyn ovan, eller klicka här.

1968
Jan Söderström och Ove Gustavsson funderade länge på att starta en klubb för sidvagnsåkare. På våren bestämde de sig och Svenska Sidvagnsklubben bildades. Jan började som kontaktman för den till omfattningen relativt blygsamma klubben och lade ner ett mycket stort arbete. Bulletinen, vilken gjordes av Jan skrevs ut med hjälp av skrivmaskin och karbonpapper. Fem kopior åt gången var kapaciteten. I dagens medlemsmatrikel återfinns medlemmar som blev medlemmar redan vid bildandet av klubben. Dessa är Leif Sternesjö, Rune Karlsson, Ulf Rydberg, Osborn Olsson, Jan Söderström och Ove Gustavsson. De är för övrigt Ulf Rydberg som ritat SSKs märke. SSKs traditionella ”Midsommarträff” arrangerades för första gången 1968 med tre ekipage närvarande. Antalet medlemmar första året var nio styck.

1970
SSKs tredje år som klubb. Berga Gård stod som träffplats för det första Jumbo Run som arrangerades i Sverige. Antalet Jumbo Run deltagare räknades till tio stycken. Antalet medlemmar detta året var 39 styck.

1971
Under året tillskrev SSK tillsammans med SMC landets kommunikationsminister om förslag till förändring av tjänstevikten för sidvagnsmotorcyklar. Svaret kom den 12 mars 1985 från och med 1 april 1985 gällde alltså inte längre särskilda viktbegränsningar för sidvagnsekipage. Jumbo Run kördes detta år i Västerås.

1973
Ove Gustavsson övertog sysslan som kontaktman från Jan Söderström. Antal Medlemmar detta året var 77 styck.

1974
Det gjordes en enkät bland SSKs medlemmar om sidvagnarnas vikt för att få underlag för den begärda ändringen av tjänstevikten. problemet var att man på grund av begränsningen av tjänstevikten till 400 kg tvingades montera alltför lätta sidvagnar på moderna motorcyklar. På dessa var det snarare regel än undantag med en tjänstevikt över 300 kg. Några nya sidvagnstillverkare dök upp på marknaden. Bland annat Squire och G.E.P.

1976
Detta år arrangerads bara en träff som följd av den dåliga uppslutningen på föregående års träffar. ”Rapport 13” lades fram av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet. Ni vet rapporten som ville förbjuda alla MC med cylindervolym över 250 cc. SMC gjorde en jätteinsats som opinionsbildare och förslaget blev aldrig verklighet.

1977
Träffarna kom igång igen under året. Midsommarträffen var förlagd till Norge och ett sommarläger för SSKs medlemmar arrangerades på Bornholm. I Bulletinen kunde man läsa om Arne Almstedts resa i USA och Canada. En förhandlingsinvit till Folksam om lägre försäkringspremier för sidvagnsekipage möttes med ointresse från Folksams sida.

1978
Sidvagnsåkarna blev fler och fler och 1978 hade antalet medlemmar ökat till 105 stycken. I Skåne arrangerades en vårträff. Midsommarträffen i Norge. SSKs sommarläger på Camp VMCK utanför Jönköping. Jumbo Run arrangerades i Sågarsvedet utanför Eskilstuna och samlade 35 ekipage. Bland dessa deltagare från Danmark, Norge, Tyskland och England. Bland nya sidvagnstillverkare kan nämnas Gemini.

1979
Försäkrings Forum gjorde under 1979 ett nytt försök att teckna specialförsäkring för sidvagnsekipage hos Folksam. Folksam visade sig vara ointresserade. Gränges Korrugal sponsrade med 2000 kronor mot att SSKs medlemmar kör med dekalen ”Gammal kärlek rostar aldrig” på sina sidvagnar. Vårträff och Jumbo Run i Lidköping. Den 17 mars det året genomför VTI, TSV och SSK sitt första gemensamma prov för att till myndigheterna sprida information om hur ett sidvagnsekipage uppför sig.

1980
SSK började få växtvärk. Fram till nu hade Ove gjjort i stort sett allt arbete med klubben själv. Undantag var hjälp med översättningar i samband med utlandskontakter där Hans Hallström hjälpt till. Hans medverkande också vid tillkomsten av foldern ”Vikten av sidvagnsinställning” samt ”Wobbel”. Klubbens presentationsmaterial ”Vad är SSK” arbetades fram under året. På årsmötet i samband med Midsommarträffen i Karlskoga framlades det att samarbetet med Holmia i försäkringsfrågor inletts. John Jackel utsågs av årsmötet att överta och börja arbeta som utlandskontaktman. Detta var första året det upprättades ett årsmötesprotokoll. Medlemsantalet fortsatte att stiga för att nå upp till 170 stycken under året. Jumbo Run arrangerades i Halmstad och Midsommarträffen i Karlskoga.

1981
Holmia och SSK avtalade om specialförsäkringar för sidvagnsekipage, vilket gett lägre premier för SSK- medlemmar. Marianne Lindberg från Orsa tog över ansvaret för Bulletinen. Jumbo Run kördes även detta år i Halmstad med Holger Andersson som arrangör. Midsommarträffen med årsmöte arrangerades på Allans Loge i Karlskoga. Bengt Stameus blir på årsmötet utsedd till sekreterare i klubben med uppgift att vara Ove Gustavsson behjälplig när det gäller skrivelser med mera till myndigheter. En arbetsgrupp för besiktningsfrågor bildades med anledning av de problem som en del medlemmar ställts inför vid registreringsbesiktningar av sina ekipage. Idén bakom arbetsgruppen var att den skulle fungera som en referensgrupp och påtryckningsmedel mot Svensk Bilprovning när medlemmar behandlas inkonsekvent. Förfrågningar om släp till sidvagnsekipage inkom under året till SSK. SSK börjad bearbeta denna fråga med målet att få till stånd dispenser för de medlemmar som önskade köra med släp. SSK deltog med egen monter vid årets MC-mässa i Älvsjö. Antalet medlemmar ökade ytterligare under 1981 till 223 stycken. Medlemsavgiften var 25 kronor/år och familj med en röst vid årsmötet oförändrat sedan 1976.

1982
Jumbo Run lokaliserades till Hultsfred arrangerat av Anders Månsson. SSKs sekreterare skrev ett oändligt antal brev. Vissa tillsammans med SMC till TSV angående tjänstevikten för sidvagnsekipage. VTI hörde av sig angående ”Barn i sidvagn”. SSK hjälpte Lars-Erik Johansson i sakfrågor rörande sidvagnsekipage när denne skrev en bok om MC. På ett seminarium angående trafiksäkerhet arrangerat av VTI i Linköping deltog representanter från SSK som sakkunniga. Samordning m.m. av SSK-träffar togs om hand av Eskilstunagänget. Medlemsantalet under 1982 ökade till 278 stycken.

1983
Jumbo Run arrangerades för andra året av Anders Månsson i Hultsfred. Riksdagsman Inge Carlsson (s) skrev en motion till Riksdagen om tjänstevikten för sidvagnsekipage. Ett antal ekipage från SSK gjorde köregenskapsprov för ekipage med släp i Strängnäs. Detta ledde till att två medlemmar, Hans Hallström och Tord Andersson fick dispens att börja åka med släp. Ytterligare brev tillställdes TSV i tjänstevikts-frågan. Syftet med alla dessa skrivelser var att få 400-kilosregeln slopad. För första gången hölls årsmöte i Finspång. Korrugal sponsrade SSK med 5000 kronor mot att medlemmarna körde med en dekal ”Korrugal” på sidvagnarna. ”Sotarn”, Fredriksson övertog tröj- och märkesförsäljningen från Ove Gustavsson. 1983 uppgick medlemsantalet till 342 stycken.

1984
Midsommarträffen 1984 hölls i Hultsfred. Släpvagnsdispenserna från TSV utökades med 5 ekipage. Marianne Lindberg lämnade över sysslan att göra Bulletinen till Anders Pålsson. ”SSK lär dig knepen”, ett häfte som handlar om hur man ställer in ett sidvagnsekipage och körtips togs fram som en liten guide för nya och gamla medlemmar. Holmia bekostade tryckningen. Johnny Granberg blev vid årsmötet vald till hedersmedlem i SSK. Sedan några år hade SSK haft problem med inkonsekventa bedömningar vid besiktningar hos Svensk Bilprovning. SSK tog nya tag och fick till stånd ett möte med TSV, VTI och SMC för att diskutera problem som fanns för klubbens medlemmar. Jumbo Run som detta år firade 10-års jubileum kördes i Kungsör. Antalet medlemmar är nu 382 styck.

1985
I mars månad efter 14 års ihärdiga påtryckningar slopades viktgränsen på 400 kilo för sidvagnsekipage. SSK uppvaktade riksdagsman Inge Carlsson. Det var han som skrev motionen. SSK fick mycket fin PR genom sin medverkan i TV- programmet Café Norrköping. På årsmötet i Falköping tog Ivan Lundgren över ansvaret för träffsamordningen inom SSK. Släpvagns- dispenserna slutade gälla under 1985 och ett beslut i frågan var att vänta efter utvärdering av erfarenheter från de som haft dispenser. Klubben har expanderat till drygt 400 medlemmar detta år.

1986
På årsmötet i samband med Midsommarträffen i Uppsala blev det flera nya uppdragstagare i SSK. Bengt Stameus avgick som sekreterare och ersattes av Birgitta Gustavsson. ”Sotarn” Fredriksson lämnade över tröj- och märkesförsäljningen till Per-Martin Öhman. Beslut togs på inköp av en persondator till SSK för att underlätta hanteringen av medlemsregistret. Våra medlemmars kontakter med Svensk Bilprovning visade sig vara mycket bättre än tidigare. Att registreringsbesiktiga en BMW med sidvagn gick numera bra. Tidigare var det i stort sett omöjligt om inte årsmodellen var 1970 eller äldre. Medlemstillströmningen stagnerade och stabiliserade sig på drygt 400 medlemmar. Vi var 413 i september 1986.

1987
SSK, SMC och märkesklubbarna för motorcyklar i Sverige träffas i Göteborg för att diskutera den nya klassindelningen för försäkringar. Jumbo Run kördes i Hultsfred och årsmötet hölls i Lidköping. Dessutom anordnades det under året ytterligare tre SSK-träffar. Medlemsavgiften höjdes till 75:-/år och familj

1988
SSK fyller 20 år och firade detta med en Jubileumsträff på Linköpings Motorstadion. Ivan Lundgren avgick som träffsamordnare för SSK. Totte Dahlberg som tills nu haft hand om utlandskontakterna lämnade över till Lars Lindblom. Jumbo Run kördes i Mora, där ”Moragänget” gjorde ett jättearbete. Medlemsantalet pendlade stadigt kring 400.

1989
Den stora nyheten 1989 var att vi fick tillgodoräkna oss sidvagnens vikt när det gäller beräkningen av premieklass för försäkringen i Holmia. Midsommarträffen hölls i Karlskoga. Jumbo Run kördes i Västervik och dessutom anordnades en Vår- och en Höst- träff i SSKs regi. Kjell-Ove Johansson övertog sysslan som ansvarig för PR-avdelningen. Medlemsavgiften ökade till 100 kronor.

1993
SSK fyller 25 år. Det som hänt under de senaste åren är att sidvagnsekipagen får ha släpvagn. Kraven på parkeringsbroms är borttaget. Efter 29 år antog SSK årsmöte 1993 nya stadgar. SSK har under de senaste åren haft tillfälle att bevaka medlemmarnas intresse i en rad frågor, vilket historiebeskrivningen påvisar. SSK som klubb har också under de gångna åren gett sidvagnsåkare över hela landet möjlighet att via både klubbtidningen och på träffar skapa kontakter med andra människor med samma intressen. SSK kommer även i framtiden att bevaka sidvagnsåkares intressen gentemot myndigheter och organisationer. Samt att verka för att sidvagnsåkare tillsammans kan träffas, umgås och utbyta erfarenheter. Det är till stor del upp till medlemmarna vad som händer med klubbens arbete i framtiden.

1995
Vägverket utfärdar dispens för parkeringsbroms på motorcyklar med hydraliska bromsar. Man behöver alltså inte längre ha en ”mekanisk stegvis ansättningsbar parkeringsbroms”. Vilket har vållat stora problem för ägare till nya hojar med skivbromsar. I dagsläget kostar dispensen 300:- att söka. Watsonia lanserar en vagn som heter GP Classic 700 med en bred kaross och är en 1½ sits. pris mellan 37.000 och 40.000:- beroende på utförande. Guldgruvan lanserar släpkärror från Freewheel UK Ltd som finns från 370 upp till 740 liter. Men även Camper och ett så kallade ”hantverkar”-släp. Speeding 2WS lanseras på marknaden. Närmare 100 ekipage körde Jumbo Run i Årjäng. Det är 10 år sedan Nils Hebo införde skrivarpriset i SSK. Försäljningen av T-shirt upphör.
Auroraträffen firar 15 års jubileum.

1996
Claessons-vagnen lanseras av Claessons i Bromölla. Och den levereras som byggsats. Åredalens Gästgiveri som ligger i den jämtländska fjällvärlden öppnar MC-camping. En motsvarighet till pensionat Andreas i Österrike. Jumbo Run körs i Skara närmare bestämt Skara sommarland och det deltog 110 ekipage. Vårat försäkringsbolag Holmia sänker premien med 10 % tack vara ett lågt skaderesultat. Våran första Hemsida lanseras av Totte Dalberg. Ny redaktör för Bulletinen söks. Watsonia-Squire lanserar en ny 1½-sits sidvagn där man sitter till bredds och den heter RX4. Medlemmars träffbesök minskar. Omkring 500 medlemmar. Medlemsavgiften fastställd till 125:-/året

1997
Medlemsavgiften höjs till 150:-/året. Fritt medlemskap för styrelsen tas bort. Jumbo Run körs i Eskilstuna och det var 80 ekipage som deltog.

1998
Jumbo Run körs på Tjörn och det var 103 ekipage som körde. Månika Karlsson utses till årets SSK kvinna. Lilian Granberg ska arbeta fram nya stadgar för SSK. HSG Sidvagnsinporten firar 20-års jubileum. Hemsidan läggs ned i malpåse. Ny regel införs i samarbete med Vägverket och VTI som innebär att släpet ej behöver vara registrerat och ej heller besiktigas. Ett typgodkänt drag måste finnas på helfordonsgodkända fordon. Ett antal medlemmar lämnar klubben och bildar en separat förening, Sidvagnsentusiasterna SVEA.

1999
Vi är ca 400 medlemmar. Placeringen över var dragkroken ska sitta är en stor debatt .De nya stadgarna antas och kommer att gälla från och med 1 januari 2000. Ingvar Nilsson startar upp en ny hemsida. Jumbo Run körs för 25 gången och det på Camp VMCK i Bankeryd och det var 80 ekipage som ställde upp. Trygg-Hansa har gått samman med Holmia försäkringsbolag.

2000
Auroraträffen firar 20-års jubileum. Ett 60-tal ekipage ställde upp på Jumbo Run som kördes i Västervik.

2001
Medlemsantalet är nu 337 st. SSK rekommenderar att Barn som åker sidvagn bör sitta fastspända i en bakåtvänd barnstol väl förankrad. och det yngsta barnet närmast motorcykeln. För större barn bör de sitta bältade i antingen ett midjebälte eller ett trepunktsbälte. Avseende hjälmkravet anser SSK att om barnet sitter i en bakåtvänd bilbarnstol är det ett fullgott skydd genom att barnets stol har sid- och bakskydd och att det inte är lämpligt att så små barn har extra vikt på huvudet. Däremot när barnet nått en ålder då skyddshjälm eller annat lämpligt huvudskydd kan användas bör detta användas. Jumbo Run körs på Osby Camping och 65 sidvagnsekipage ställde upp att köra. Vi får behålla den nuvarande registreringsbesiktningen till den 17 juni 2003. den nya lydelsen skall tas i bruk 2003 och tills dess kan man bygga om och amatörbygga fordon. Vad som händer därefter kan VV inte svara på. Ingvar Nilsson deklamerar sin avgång som webbmaster men vill fortsätta göra sidorna som gäller för Jumbo Run. Magnus Karlsson och sambon Annis Toikka blir de nya redaktörerna för Bulletinen. SMC har bildat en arbetsgrupp med personer från olika mc-klubbar som ska arbeta med frågor som rör mc i EU. I dagsläget jobbar de med frågan om dragkrok på sidvagns-mc och katalysatorrening på mc från år 2003. Ove Gustavsson deklamerar sin avgång som ordförande för SSK. En medlemsenkät har varit ute på remiss hos medlemmarna. Det inkom 25 svar att sammanställa.

Under året presenterades följande skadestatestik för Choppers och sidvagnshojar jämfört med motorcykel generellt. (källa: Holmia MC-försäkringar i antal 50.000)

År MC medel Chopper Sidvagn
1995 2,60% 1,90% 0,77%
1996 2,40% 1,20% 0,76%
1997 2,50% 1,40% 0,00%
1998 2,30% 0,60% 0,50%

2002
Jumbo Run körs på Tylebäck i Halmstad och 65 ekipage deltog. De nationella regler som återfinns i VVFS 1999:39 och behandlar undantagsregler för ombyggda och amatörbyggda fordon kommer att finnas kvar efter den 17 juni 2003. SSK och SVEA ska se över sina medlemsregister över vilka kompetenta personer det finns som eventuellt skulle kunna bli besiktningsmän genom SFRO. Önskvärt från SFRO är en person på öst- resp. västkusten. I norrland finns det redan en tillsatt. Förslag om en sammanslagning mellan sidvagnsklubbarna SSK och SVEA har inkommit i skrivelse från Månika Sager.

2003
Årsmötet beslutade att Hasse Hallström ska ta kontakt med SVEA om ett samgående. Jumbo Run körs i Hultsfred Gälland avtal mellan SSK och Trygg Hansa Försäkrings AB sägs upp och gäller från och med den 31 december 2003. Näringsdepartementet har beslutat att mc ska besiktigas med glesare intervaller än vad som är idag. Enligt ändringen ska motorcyklar kontrollbesiktigas första gången senast fyra år efter den månad fordonet första gången togs i bruk och därefter vartannat år. När fordonet varit i bruk i minst 10 år skall det docj enligt dagens bestämmelser kontrollbesiktigas varje år. Ändringen träder i kraft den 1 april 2004. Jumbo Run körs på Borstahusens Camping norr om Landskrona. Extra årsmöte i Finspång då SSK är nedläggningshotat p.g.a. att det inte har funnits någon ny ordförande eller redaktör som kan ta över ledarskapet i klubben. beslutet blev att bilda en ny styrelse och att fortsätt driva klubben vidare.

2004
12 juni 2004 slutade Ove Gustavsson som ordförande i SSK efter 36 år. På mötet valdes en ny styrelse och Hasse Hallström blev Ordförande. Månika Sager tog på sig arbetet med att göra Bulletinen. John Granberg går ur tiden, en profil man sent ska glömma. Ingvar Nilsson har lyckats med att få finanser till Jumbo Run genom Jerringfonden. Årets Jumbo Run körs på Borstahusens Camping norr om Landskrona och ett 50-tal ekipage ställde upp denna gången.

2005
Jumbo Run körs på Filsbäcks Camping i Lidköping och det var 55 ekipage som åkte turen som var anordnad. Ett BärgningReparationÖvernattning(BRÖ)-register läggs upp i Bulletinen. Maria Nordqvist meddelar att det inte finns några lagliga krav på katalysator i dagsläget. Insändare till Skrivarpriset börjar ta fart igen. Nya kontakter har tagits med SFRO/SMC/Vägverket om besiktningsproblem. Alla medlemmar har fått information via brev om SSK fortsatta existens. För övrigt har styrelsen jobbat mycket detta året med  det praktiska när det gäller klubbens registrering/hemsida och ta upp kontakter med myndigheter. Nya stadgar är antagna och träder i kraft 2005-06-04.

2006
De två klubbarna Svenska Sidvagnsklubben SSK och Sidvagnsentusiasterna SVEA slås samman till en och samma klubb, Svenska Sidvagnsklubben SVEA – Sveriges enda sidvagnsklubb för sidvagnar i trafik.