SVEA historik

Nedan redovisas historiken för det som förr hette SidvagnsEntusiasterna (SVEA). För att komma till huvudsidan för klubbens historia, välj ”Om klubben” och klicka på ”Klubbens historia” i menyn ovan, eller klicka här.

Sidvagnsentusiasterna SVEA bildades på hösten 1998. Upprinnelsen var meningsskiljaktigheter inom SSK angående hur stadgarna såg ut och hur styrelsen fungerade. Detta resulterade i att ett antal medlemmar lämnade SSK och bildade en separat förening. Den nya klubben anslöts som riksklubb till SMC. SVEA gav ut en medlemstidning kallad Stödhjulet.

SVEA och SSK levde vidare parallellt under ett antal år. Visst samarbete fanns mellan klubbarna då det gällde Jumbo Run och vid kontakter med myndigheter angående besiktningsregler. Inom SSK genomfördes det efter några år förändringar som möjliggjorde en sammanslagning av de två klubbarna. År 2006 ansågs tiden vara mogen för en sammanslagning varför ett gemensamt årsmöte hölls. Det valdes en ny gemensam styrelse och nya stadgar och från det året finns nu endast Svenska Sidvagnsklubben SVEA såsom sidvagnsklubb för sidvagnar i trafik i Sverige.