Styrelsen och andra förtroendevalda

Här framgår vilka som för närvarande ingår i styrelsen eller har andra uppdrag inom klubben.  Om det är något som ni vill att styrelsen ska ta upp så är det bara att kontakta den ni anser lämpligast i ert ärende. För att nå hela styrelsen på en gång, använd följande e-post: styrelsen@sidvagn.se. För att nå enskilda styrelseledamöter, använd informationen nedan.

 Styrelsen


Ordförande 

Tommy Ivarsson
Rosendal 1, Rydet
355 94 Vederslöv
Mobil: 072-866 64 81
E-post: tommy.jobbet@gmail.com

Sekreterare
Patrik Karlsson
Ella 321
243 71 Tjörnarp
Mobil: 070-35 84 790
E-post: Patrik.karlsson@sidvagn.se

Styrelsen - ManikaKassör / Medlemsregistret / Redaktör för tidningen ”Sidvagnen” / Klubbmaterial/Facebook-/medlemsansvarig
Månika Sager
Tvärredsvägen 24, Stavared
523 94 Tvärred
Mobil: 0763-94 08 06 
E-post: sidvagnen@gmail.com

Ledamot
Christer Fournstedt
Mobil: 0723-635154
Epost: 

Ledamot / Teknisk rådgivare
Dieter Brolund
Mobil: 070-333 14 52
Epost: dbrol@hotmail.com

Suppleant
Holger Lundahl
Gråstensvägen 31 C
311 35 Falkenberg
Mobil: 070-915 13 83
Epost: holger.lundahl@icloud.com

Suppleant
Tommy Karlsson
Hägergatan 5
264 35 Klippan
Mobil: 0733-44 58 71
Epost: tommy.karlsson58@gmail.com

Andra förtroendevalda


Jumbo Run ansvarig

Patrik Karlsson
Ella 321
243 71 Tjörnarp
Mobil: 070-35 84 790
E-post: jumbo@sidvagn.se

Biträdande Jumbo Run ansvarig
Tommy Ivarsson
Mobil: 072-866 64 81
Epost: tommy.jobbet@gmail.com

Webmaster
Tommy Ivarsson
Mobil: 072 866 64 81
Epost: tommy.jobbet@gmail.com

Valberedning
Kjell-Ove Johansson
Mobil: 0730-28 66 11

Frank Nyström
Mobil: 0705-72 95 34

Revisor
Kathy Torbjörnsson

Revisorsuppleant/ Teknisk rådgivare
Hasse Hallström                                                                                                                                   Mobil: 0707-905842
Epost: hans.hallstrom@sidvagn.se