Teknikhörnan 5 – Provkörning

Efter grundinställningarna kan det vara på sin plats att provköra och lära sig hur ekipaget fungerar i olika situationer. Genom sin asymmetriska uppbyggnad får det vissa karaktäristiska köregenskaper. Sidvagnens tröghet gör att den släpar efter vid acceleration och därmed också vill vrida ekipaget åt höger. Likaså skjuter den på vid såväl gasavdrag som bromsning och strävar vid dessa tillfällen att vrida ekipaget åt vänster.

Dessa egenskaper används med fördel under körning för att underlätta kurvtagning åt respektive håll. Accelerera genom högerkurvor och bromsa med motor/bromsar genom vänsterkurvor.

Till skillnad från en solomotorcykel styr man ett sidvagnsekipage genom att vrida styret åt det håll man önskar åka. Vidare kan man ”idiotbromsa” ett sidvagnsekipage i situationer där en solocykel skulle åka omkull. Ett sidvagnsekipage är också ett säkrare fordon vid halt väglag. Stads- och lågfartskörning är enklare och säkrare då man inte behöver hålla balansen och eventuellt stötta med fötterna. Man kan istället inrikta sig på trafiken och alltid ha fötterna redo för broms och växling.

Tänk bara på din placering i sidled: Du har en bredd påminnande om en liten bil!

Föregående tips
Nästa tips