Skrivarpriset

Tidningen Sidvagnens skrivarpris för Svenska Sidvagnsklubben SVEA – Medlemmar 20 år med olika berättelser. ”Perceptionen av sidvagnsägandets fjärde dimension”

Skrivarpriset utdelas årligen på Svenska Sidvagnsklubben SVEAs årsmöte. Pristagaren utses av klubbens ordförande och sekreterare. Enas de två om en kandidat, ska prisskulpturen uppvisas med blyertspennan instucken med spetsen uppåt. Föreslår de var sin kandidat, ska pennans spets peka nedåt. Tidningen Sidvagnens redaktör ska då föreslå en kampsport som ska utföras för att skilja kandidaterna åt. Kampen kan inte bli oavgjord och priset kan inte delas lika mellan kandidaterna.

Vinnande kandidat erhåller vandringspriset det verksamhetsåret. Samma medlem kan vinna flera gånger, men man kan inte erhålla priset om man sitter i styrelsen eller om man är redaktör för Sidvagnen.

I motiveringen till pristagaren ska framhållas att pristagaren i sin artikel väl lyckats belysa Svenska Sidvagnsklubben SVEA som betydande kontaktklubb för sidvagnsägare. Den som rest med sidvagnsekipage har alltid något att berätta. Till priset knyts inget annat än stor ära och vida berömmelse samt en vanlig gul blyertspenna med inskriptionen och årtal samt ett foto på skulpturen som minnesgåva.

Skulpturen återlämnas i god tid före nästkommande årsmöte till Ordföranden. Samtliga pristagares namn, adress, belönad artikels titel och Bulletinens utgåva antecknas i den medföljande boken. SSKs ordförande ska förvara boken för framtiden.

Priset utdelades första gången 1986. Upphör priset att utdelas ska skulpturen överlämnas till något museum för modern konst. Vandringspriset är skapat i Eskilstuna dec 1985 av Nils G Hebo

Nedan följer de som hittills har fått Skrivarpriset. I några av fallen finns även den vinstgivande texten tillgänglig, och den länkas då genom titeln på texten.

2007 Jonas Jansson Onsjögatan 12, 222 41 LUND

2006 Ingvar Nilsson Östervång 1, 247 32 S.Sandby ”Reportage Jumbo Run 2006”

2005 Bo Skoglar ”Tjugo år försent” Bullen nr 3 2005

2004 Håkan (Jonas) Jönsson, Kållered, ”Sommarlovsbygge”

2003 Månika Sager, Tvärred, Bullen nr 3 2002 ”Vilken härlig sommar”

2002 Holger Andersson (Lundahl) Falkenberg, Bullen 1-2 ”Hejsan”

2001 Holger Andersson (Lundahl) Falkenberg, Bullen 1

2000 Rolf Nordin, Bullen 2/99, ”Historien om en sidovagn”.

1999 Göran Hult, Bullen 2/98, ”Goretexställets” eller ”Varför åker man till England på hösten”.

1998 Ola Ulmstedt Bjärred, ”Omskolningen”.

1997 Lena Nyberg, Trollhättan

1996 Thomas Särve, Bulle 4/95, ”Pilka -95”.

1995 Anki Lundahl, Bullen 3/94 sid 10 ”om träffar”

1994 Åke Lysell i Bullen 4/93 och 1/94 för ”Lite om vinteråkningens svåra konst”.

1993 Henry Hansson, För sina Gottfrid-figurer och sina eskapader

1992 Kjell-Ove Johansson Laholm, Bullen 4/91 ”Tur med semestern”.

1991 Tor-Leif (Totte) Dahlberg Klippan, Annons i Bullen 3/90 ”Fyra personers tält”.

1990 Göran Hult Jönköping, Bullen 4/89, 1/90, ”Lilla Europaturen” eller ”Hur man klarar 41 av 42 dagar utan regnställ”.

1989 Billy Werner Årjäng, Bullen 3/88, ”Skrattar bäst som skrattar sist”.

1988 Uno Persson Höganäs, Bullen 3/87, ”Bildkavalkad från Edvarsträffen 1987”.

1987 Tor-Leif (Totte) Dahlberg Klippan, Bullen 2/87, ”HANS”.

1986 Karl-Lennart Holmgren Uppsala, Bullen 1/86, ”Varför köper folk segelbåtar”?