Styrelsen och andra förtroendevalda

Här framgår vilka som för närvarande ingår i styrelsen eller har andra uppdrag inom klubben.  Om det är något som ni vill att styrelsen ska ta upp så är det bara att kontakta den ni anser lämpligast i ert ärende. För att nå hela styrelsen på en gång, använd följande e-post: styrelsen@sidvagn.se. För att nå enskilda styrelseledamöter, använd informationen nedan.

 Styrelsen


Ordförande / Teknisk rådgivare

Hasse Hallström
Snödroppsvägen 10
531 71 Vinniga
Tel/Fax: 0510-507 94
E-post: hans.hallstrom@sidvagn.se

 


Sekreterare

Siv Börjesson
 Bonared Stenarp
511 98 Hyssna
Mobil: 0706-149001
E-post: Sivborjesson64@gmail.com

 


SMC kontakt

Kjell-Ove Johansson
Slåttervägen 45
312 32 Laholm
Mobil: 0730-28 66 11
E-post: kjell-ove@knaredsmc.se

 

Styrelsen - ManikaKassör / Medlemsregistret / Redaktör för tidningen ”Sidvagnen” / Klubbmaterial/Facebook-/medlemsansvarig
Månika Sager
Skolvägen 1
523 94 Tvärred
Mobil: 0763-94 08 06 

E-post: sidvagnen@gmail.com

 

Ledamot
Tommy Ivarsson
Rosendal, Rydet
355 94 Vederslöv
Mobil: 073-093 40 82
Epost: tommy.jobbet@gmail.com

Ledamot / Teknisk rådgivare
Dieter Brolund
Mobil: 070-333 14 52
Epost: dbrol@hotmail.com

Suppleant
Holger Lundahl
Gråstensvägen 31 C
311 35 Falkenberg
Mobil: 070-915 13 83
Epost: holger.lundahl@icloud.com

Suppleant
Börje Thorstensson
Epost: borje.thorstensson@gmail.com

Andra förtroendevalda


Jumbo Run ansvarig

Patrik Karlsson
Ella 321
243 71 Tjörnarp
Mobil: 070-35 84 790
E-post: jumbo@sidvagn.se

Webmaster
Tommy Ivarsson
Mobil: 073-020 40 48
Epost: tommy.jobbet@gmail.com

Valberedning
Vakant

Revisor
Kathy Torbjörnsson

Revisorsuppleant
Wille Lindqvist

Comments are closed.